Tagarchief: Alles is liefde

Opnames gestart Duitse remake Alles is Liefde

De opnames van de Duitse remake van Alles is Liefde zijn van start gegaan. Alles is Liefde van Joram Lürsen en Kim van Kooten was één van de succesvolste Nederlandse films ooit en trok meer dan 1 miljoen bezoekers. Ook op Alles ist Liebe van regisseur Markus Goller wordt hoog ingezet. De sterrencast van de film bestaat uit Nora Tschirner, Tom Beck, Heike Makatsch, Wotan Wilke Möhring, Katharina Schüttler, Fahri Yardim, Christian Ulmen, Friedrich Mücke, Inez Björg David en Elmar Wepper.

Alles ist Liebe draait vanaf 4 december groots in de Duitse bioscopen.

Over Alles ist Liebe:
Kerst staat voor de deur, en iedereen heeft problemen in de liefde. Kiki hunkert naar haar droomprins, Martin will terug naar de vrouw die hij in de steek heeft gelaten. Klaus weet niet of hij zijn Victor moet trouwen, Ted probeert zijn familie van de financiële ondergang te redden en Hannes will zijn Clara terug, die hem zijn affaire met de schooljuf niet kan vergeven. Dan is er nog de kwestie met de kerstman, een verdwenen konijn, ongeruste kinderen en de gebruikelijk Kerstavond gekte. Maar bovenal de grote vraag, we willen allemaal liefde, maar hoe vind je die en hoe houd je de liefde in stand? En is deze Kerst eigenlijk nog wel te redden?

Over de productie:
ALLES IST LIEBE is een co-productie van Alles ist Liebe Filmproduktions GmbH, Universal Pictures Productions GmbH & der Film1 GmbH & Co KG. De film wordt gefinancierd door HessenInvestFilm, Medienboard Berlin-Brandenburg, de Duitste Filmfondsen FFA en  DFFF. De opnames gaan door tot 16 april en er wordt onder andere in Frankfurt en Berlijn gedraaid.

AllesIsLiefde_70x100.144500

Oproep Telescoopronde 2014

filmfonds-logo

Het Nederlands Filmfonds, de publieke omroep en CoBO stimuleren in 2014 opnieuw de productie van Telescoopfilms, Nederlandstalige speelfilms voor een breed publiek en met een culturele meerwaarde; dit in het kader van de samenwerking tussen het Filmfonds en de publieke omroep, ondersteund door het Ministerie van OCW.

Sinds 2000 heeft Telescoop geresulteerd in de speelfilms Minoes, Nynke, De Grot, Grimm, Phileine zegt sorry, In Oranje, Floris, De Dominee, Pluk van de Petteflet, Johan, Ik omhels je met duizend Armen, Zwartboek, Nachtrit, Kicks, Alles is liefde, Bride Flight, Wit Licht, De Storm, Sonny Boy, Tony Tien, Tirza, Süskind, De Heineken Ontvoering, Dolfje Weerwolfje en Alles is Familie. In 2011 en 2012 werden de films Kenau, De Stille Kracht en Wiplala gesteund. Vorig jaar gevolgd door Michiel de Ruyter en Publieke Werken.

Professionele speelfilmproducenten worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen, waarbij voldaan wordt aan onder andere de volgende voorwaarden:

  • De volledige financiering van geselecteerde projecten moet uiterlijk binnen 12 maanden na de bekendmaking van de selectie zijn gerealiseerd en met stukken schriftelijk onderbouwd kunnen worden. De productie van de projecten dient kort daarop van start te gaan.
  • Het project dient Nederlandstalig te zijn, gericht op een groot publieksbereik, het dient Nederlands regietalent en scenariotalent van ervaren makers te stimuleren en een culturele meerwaarde te hebben;
  • Het voorstel moet een verklaring bevatten van een ervaren distributeur waaruit blijkt dat deze vertrouwen heeft in de marktkansen van het project en daarvoor een distributiegarantie wil toezeggen;
  • De producent moet aantoonbaar in staat zijn om zelf risicodragend te participeren in de financiering van het project en dient zich aantoonbaar in te spannen om andere private partijen te laten participeren in de financiering;
  • Het voorstel dient een cross mediaal marketing- en distributieplan te bevatten dat door de distributeur is geschreven;
  • Door indiening gaat de producent akkoord met de voorwaarden van het Nederlands Filmfonds en daarnaast met de voorwaarden van CoBO en de publieke omroep;
  • Aanvragen dienen te voldoen aan staatssteunregels van Europa. In het financieringsplan opgenomen bijdragen van het Filmfonds (alle ontwikkelingsbijdragen, Telescoopbijdrage en eventuele bijdrage uit Suppletie) worden gezien als staatssteun. De totale bijdrage van de publieke omroep exclusief de filmspecifieke bijdragen van het Ministerie van OCW wordt gezien als private investering;
  • De Telescoopbijdrage dient van doorslaggevend belang te zijn voor de haalbaarheid van de financiering en het financieringsplan en uitbrengplan moeten aantoonbaar blijk geven van het ondernemerschap van de producent.

Toelichting
Nadat de projecten bij het Nederlands Filmfonds zijn ingediend, worden ze gecontroleerd op volledigheid. Enkel aanvragen die voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in de oproep voor Telescoopaanvragen 2014 en het Financieel & Productioneel Protocol, het Algemeen Reglement en het deelreglement Realisering van het Nederlands Filmfonds worden in behandeling genomen. Projecten waar nog geen omroep aan verbonden is, kunnen wel worden ingediend.

De aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden worden doorgezonden aan CoBO, waarna de publieke omroepen uit deze inzendingen een aantal filmplannen kiezen, waaraan zij zich verbinden. De filmplannen waaraan een omroep verbonden is worden in de beslissende vergadering, die plaatsvindt in april 2014, beoordeeld door een commissie bestaande uit drie leden: twee vertegenwoordigers namens het Filmfonds en één vertegenwoordiger namens de publieke omroepen. Er worden uit het totale aantal aanvragen maximaal twee projecten geselecteerd die in aanmerking komen voor een Telescoopbijdrage. Producenten worden direct na de vergadering telefonisch en schriftelijk van de uitslag op de hoogte gesteld.

Aanvragen kunnen tot en met 18 maart 2014 tot uiterlijk 17.00 uur digitaal worden ingediend bij het Nederlands Filmfonds, via http://aanvragen.filmfonds.nl. Tevens dient voor de sluitingstijd een papieren en ondertekend exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) ingeleverd te zijn op het kantooradres van het Nederlands Filmfonds: Pijnackerstraat 5, 1072 JS Amsterdam, telefoon: 020-5707676.