Tagarchief: oproep

OPROEP TELEFILM 2021

Oproep voor het indienen van synopsissen voor 6 nieuwe Nederlandse singleplays bij de NPO Editie 2021: cultureel diverse verhalen. Deadline maandag 4 april 2022 om 17.00 uur.

CoBO voert een nieuwe ronde van het Telefilmproject uit. In dit project werken publieke omroepen samen met Nederlandse onafhankelijke producenten.

Met singleplay wordt een Nederlandstalige televisiefilm van minimaal 70 en maximaal 90 minuten bedoeld, primair gemaakt voor televisievertoning. De uiteindelijk geproduceerde singleplays worden in 2023 uitgezonden door de NPO.

Maximaal 12 bijdragen beschikbaar

Er kunnen maximaal 12 bijdragen verstrekt worden voor het uitwerken van synopsis tot scenario. De selectie geschiedt door de publieke omroepen. Uiteindelijk worden er in coproductie tussen omroep en producent maximaal 6 producties gerealiseerd, bij voorkeur niet gebaseerd op een tv-serie of boek.

Cultureel diverse verhalen die inclusiviteit laten zien

Het gaat om 6 verhalen die eigentijds, prikkelend en verrassend zijn. De verhalen kennen uitgewerkte en aansprekende karakters in een sterk verteld verhaal, zich afspelend in het nu. Dit jaar zijn we op zoek naar cultureel diverse verhalen die inclusiviteit laten zien, bestemd voor het volwassen publiek van NPO 3.

Belangrijke voorwaarde is dat het plan gerealiseerd wordt binnen het beschikbare budget van maximaal € 840.000 per productie. Voor de 1e fase én de 2e fase ontwikkeling is voor iedere  fase € 22.500 beschikbaar.

Voorwaarden indiening

 • het indienen van synopsissen is alléén mogelijk voor ervaren film-/tv-producenten
 • de synopsis telt maximaal 4 pagina’s A4 (staand, géén voorblad of foto’s, alléén tekst, als PDF-bestand)
 • de synopsis is op alle bladen voorzien van een (werk)titel, datum en paginanummering
 • bijgevoegd moet worden: een duidelijk cv van zowel de schrijver als de producent, (en indien bekend de regisseur) met telefoonnummer en e-mailadres van de producent
 • het geheel (de synopsis én cv’s) beslaat niet meer dan 6 pagina´s A4
 • schrijver & producent en ook regisseur & producent zijn niet één en dezelfde persoon
 • regisseur én schrijver hebben aantoonbare relevante werkervaring
 • eerder voor Telefilm afgewezen synopsissen kunnen alleen met toestemming van een landelijke publieke omroep opnieuw worden ingediend
 • indienen kan alléén per mail als één PDF-bestand naar: cobo@cobofonds.nl o.v.v. Telefilm 2021 + titel

Indienen maandag 4 april 2022 om 17.00 uur bij CoBO

Voor meer informatie kan je contact opnemen met CoBO 035–677 53 48 of 06-53 46 18 15

Oproep De Straat 2

De NPO (NTR, BNNVARA, VPRO), NPO-fonds, Nederlands Filmfonds en het CoBO maken zich sterk voor de ontwikkeling van film- en televisiedramatalent. Voor ‘nieuwe makers’ organiseren zij de tweede editie van DE STRAATDE STRAAT is een dramareeks die bestaat uit zes afleveringen van 45 minuten, met een straat als centrale arena.
We zoeken toegankelijke, krachtig vertelde en originele verhalen (geen adaptaties) met cinematografische kwaliteit, die geworteld zijn in de hedendaagse diverse samenleving. De serie wordt uitgezonden op NPO 3, met als primaire doelgroep kijkers tussen de 20-34 jaar. Alleen plannen waarin de straat een cruciale rol speelt komen in aanmerking voor selectie. De verhalen hoeven zich echter niet puur te beperken tot deze locatie. Genres kunnen zeer uiteenlopend zijn, zolang de verhalen maar hedendaags zijn.

In totaal worden twaalf plannen geselecteerd voor ontwikkeling van een treatment. Hiervan gaan zes treatments door naar de scenario- en productiefase. De scripts worden ontwikkeld door teams van scenaristen, regisseurs en producenten in samenwerking met dramaturgen van de omroepen en onder begeleiding van een seriesupervisor.

Locatie
Een levendige straat, met woningen die hier en daar worden onderbroken door bijvoorbeeld een café, restaurant of winkel. In de straat wordt geleefd, gewerkt en contact gemaakt. Het is een plek waar verschillende generaties en culturen worstelen met de kwesties van nu. Achter elke deur schuilt een ander verhaal.
De Straat is het uitgangspunt voor de serie. De verhalen dienen zich voor een belangrijk deel, maar niet geheel in de straat af te spelen.
 
Gemeenschappelijk element en samenwerking
Om van het geheel een aansprekende serie te maken, zullen de scenaristen en regisseurs in verschillende stadia met elkaar om de tafel gaan om verbinding (via een verhaallijn of karakter) tussen hun verhalen te zoeken. Dit gebeurt onder het coördinerend oog van een seriesupervisor die deze sessies zal begeleiden. Bereidheid om samen na te denken over het geheel is van groot belang. Openheid en nieuwsgierigheid naar elkaars verhalen maakt dat DE STRAAT meer wordt dan een verzameling losse verhalen.
 
Producenten
Producenten kunnen maximaal twee projecten indienen. Een producent dient minimaal twee jaar in Nederland te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Van producenten die zich aanmelden wordt verwacht dat zij beschikken over relevante ervaring (minimaal twee vrije producties gerealiseerd en uitgebracht), en oprechte en aantoonbare affiniteit met ontwikkeling van talent in het kader van film én televisie.
 
Regisseurs en scenaristen
DE STRAAT richt zich op beginnende regisseurs en zowel op ervaren als minder ervaren schrijvers. Van regisseurs wordt – naast een relevante opleiding – verlangd dat zij minimaal één gerealiseerde (korte) fictiefilm op hun naam hebben staan en dat ze nog geen, door de fondsen ondersteunde lange speelfilm gerealiseerd hebben. Regisseurs kunnen zich met maximaal één project aanmelden. Van scenaristen moet tenminste één kort drama- of filmscenario zijn gerealiseerd. Zij kunnen zich met maximaal twee projecten aanmelden.
 
Criteria
De richtlijnenvoorwaarden en het aanmeldingsformulier zijn te vinden op destraat.ntr.nl. De zes voor realisering geselecteerde afleveringen worden door de betrokken producenten en omroepen doorontwikkeld en geproduceerd.
Het productiebudget per aflevering van 45 minuten is €264.000,-.
Uitzending van de serie staat gepland voor najaar 2021, we beogen een première tijdens het Nederlands Film Festival 2021.
 
Indiening
De uiterste indiendatum is 18 februari 2020 vóór 12.00 uur, via destraat@ntr.nl. De aanmelding bestaat uit één document van maximaal 15 pagina’s met daarin:

 • Een synopsis (inclusief logline) van maximaal 2 pagina’s
 • Een regievisie met een toelichting van de persoonlijke stijl en motivatie
 • Curriculum vitae van scenarist, regisseur en producent
 • Eerder gerealiseerd werk, bestaande uit maximaal 2 voorbeelden, via een URL (trailers volstaan niet)
 • Toelichting, motivatie en visie van de producent
 • Recent uittreksel KvK productiemaatschappij

Gevraagde info aanleveren in één PDF-bestand (inclusief inhoudsopgave, alle bijlagen en URL-adressen voor eerder werk). Het PDF-bestand dient geen documentbeperkingen (afdrukken, kopiëren inhoud etc.) te bevatten.

Bekendmaking uitslag
De uitslag wordt half maart 2020 bekend gemaakt. Mocht het project geselecteerd worden dan staat in de week van maandag 23 maart het kennismakingsgesprek gepland waarbij de synopsis wordt besproken met het team, en vindt aan het einde van de dag de algemene kennismakingsborrel plaats.

Oproep Talentencompetitie VPRO Dorst: Snackbites

Wil jij gewoon lekker iets maken zonder al te veel regels, onmogelijke eisen en moeilijk gedoe? In Snackbites dagen wij jou uit om simpelweg iets te maken. Dat ‘iets’ kan van alles zijn: video’s, animaties, soundbites, illustraties, you name it! Alles kan, alles mag.

De VPRO is altijd op zoek naar nieuw talent dat durft te maken en durft te experimenteren. Of dat nou hele gelikte, uitgewerkte en geperfectioneerde ideeën zijn of juist ideeën die heel spontaan in een creatieve uitspatting tot stand zijn gekomen. Nieuwe ideeën verdienen het om verteld te worden. In welke vorm dan ook.

Snackbites is een ode aan creativiteit en aan de kunst van het maken. Wij dagen jou daarom uit: maak gewoon eens wat. Wat het ook is, verwerk het thema ‘limiet bereikt’ in je snackbite, stuur het ons op vóór 31 oktober en pak je kans om jezelf te laten zien bij de VPRO.

Schrijf je in via de website van VPRO


Oproep Telefilm 2019

CoBO roept filmmakers op synopsissen voor het project Telefilm 2019 in te dienen. Producties die uit dit traject voortkomen worden in 2021 uitgezonden op NPO 3. Deadline: vrijdag 1 november 2019, 17.00

CoBO voert een nieuwe ronde van het Telefilmproject uit. In dit project werken publieke omroepen samen met Nederlandse onafhankelijke producenten. Een Telefilm is een Nederlandstalige televisiefilm van minimaal 80 en maximaal 100 minuten, primair gemaakt voor televisievertoning. De geproduceerde Telefilms worden in 2021 uitgezonden op NPO 3.

Er kunnen 12 bijdragen verstrekt worden, voor het uitwerken van een synopsis tot een scenario. De selectie geschiedt door de publieke omroepen. Uiteindelijk worden er in coproductie tussen omroep en producent 6 Telefilms gerealiseerd. Telefilms zijn bij voorkeur niet gebaseerd op een tv-serie of boek.

Thema: crime

Het thema van deze lichting is ‘crime’ in de breedste zin van het woord. Originele, gedurfde en authentieke verhalen die ook genre-overschrijdend mogen zijn. Voor een publiek van 16-34 jaar. Eigentijds, prikkelend en verrassend in een pluriforme arena. De synopsissen behoeven uitgewerkte en aansprekende karakters in een sterk verteld verhaal, zich afspelend in het nu, in een nabije toekomst of in desnoods een andere dimensie. Inclusiviteit is hierbij een gegeven.

Een belangrijke voorwaarde is dat het plan gerealiseerd wordt binnen het beschikbare budget per film van maximaal € 830.000 (productiefase). Voor de 1e fase én de 2e fase ontwikkeling is € 22.500 beschikbaar.

Voorwaarden voor het indienen

 • het indienen van synopsissen is alléén mogelijk voor ervaren film-/tv-producenten
 • de synopsis telt maximaal 4 pagina’s A4 (staand, enkelzijdig, géén voorblad of foto’s, alléén platte tekst)
 • de synopsis is op alle bladen voorzien van een (werk)titel, naam auteur(s), datum en paginanummering
 • bijgevoegd moet worden: een duidelijke curriculum vitae van zowel de schrijver als van de producent (en indien bekend de regisseur) met telefoonnummer en e-mailadres van de producent
 • het geheel (de synopsis én cv’s) beslaat niet meer dan 6 pagina´s A4 (PDF-bestand, staand en enkelzijdig)
 • de synopsis en cv’s worden alléén digitaal (e-mail) ingediend als één PDF-bestanddus géén hard copies per post of koerier insturen of in delen indienen
 • schrijver & producent alsook regisseur & producent mogen niet een en dezelfde persoon zijn
 • de producent, regisseur én schrijver hebben aantoonbare relevante werkervaring
 • in eerdere rondes afgewezen synopsissen kunnen slechts met steun van een landelijke publieke omroep opnieuw worden ingediend
 • indienen kan alléén digitaal, per e-mail via: cobo@cobofonds.nl onder vermelding van Telefilm 2019 + Titel

Deadline voor het indienen

Synopsissen kun je indienen tot uiterlijk vrijdag 1 november 2019, 17.00 uur bij CoBO.
Let op: 
De tijd van binnenkomst is bepalend, niet de tijd van verzending.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met CoBO, telefoon 035–6775348

Oproep voor filmmakers: your movie matters

0unj_MTMCINE03--1Cinecrowd en Movies that Matter presenteren een oproep voor filmmakers. Stroom jij over van maatschappelijk engagement en wil je een verschil maken met je film? Stuur je film in voor your movie matters, na selectie kan je dan:

 • pitchen voor een internationale jury tijdens het Movies that Matter Festival
 • Maak je kans op 3000 Euro matching.
 • Meedoen aan een workshop crowdfunding en impactproductie
 • koppeling met relevante organisaties rondom het onderwerp van je film. 

Selectie 
 
Uit alle inzendingen worden 5 filmmakers geselecteerd die tijdens Movies that Matter 2017 hun project live kunnen pitchen aan een jury van professionals. Deze jury zal vervolgens 2 x 3000 Euro matchingsgeld toekennen aan de winnende filmplannen.
 
Matchingsgeld
Maar wat win je nou precies? De twee makers die met hun filmplannen de pitch winnen, krijgen matchingsgeld. Dat geld wordt uitgekeerd op het moment dat hetzelfde bedrag (of meer) bijeengebracht is via een wervingscampagne op CineCrowd en het ten doel gestelde budget gehaald is. Alle voorwaarden en condities voor werving zijn te vinden op de website van CineCrowd.com
 
CineCrowd begeleid de winnende makers bij de marketing en hoe zij het beste hun campagne aan kunnen pakken. CineCrowd en Movies that Matter zullen ook hun netwerk en database inzetten voor promotie.
 
De films

 • lengte: vrij. Het bedrag kan voor ieder onderdeel van het maken ingezet worden.
 • tonen maatschappelijke relevantie in onderwerp en/of motivatie (niet tot Nederland beperkt)
 • gaan bij voorkeur in première tijdens MTM 2018
 • Makers komen uit (de omgeving van) Den Haag
 • de Gemeente Den-Haagmatcht het bedrag dat de filmmakers ophalen middels crowdfunding tot een maximum van € 3.000,-. Deze crowdfunding vindt plaats via CineCrowd.
Planning
 
20 maart deadline indiening projecten.
31 maart 13:00 Your Movie Matters: Workshop & Pitch 
Workshop crowdfunding & impact productie
Pitches max. 5 projecten + bekendmaking 2 geselecteerde plannen + presentatie & koppeling relevante partners.
juni – nov. in overleg plannen crowdfundcampagne
maart 2018 première films MTM
 
VEREISTEN
 
– synopsis (1 pagina)
– filmplan / storyboard / moodboard
– CV’s van regie, productie, scenario
– CV’s van key creative crew
– betrokken (of voorgenomen) cast
– begroting
– motivatie voor meedoen aan your movie matters 
Over Movies that Matter 
Stichting Movies that Matter, opgericht in maart 2006, vindt haar oorsprong in het Amnesty International Film Festival. Zij nam de activiteiten van dit festival over en breidde deze uit, in binnen- en buitenland.
Over CineCrowd

CineCrowd is een non-profit stichting waar filmmakers hun ideeën voor films kunnen presenteren en pitchen aan het publiek.

 
Plan opsturen vóór 20 maart naar info@cinecrowd.nl o.v.v. Your Movie Matters

Oproep: One Night Stand 12

onslogo

De NTR, VARA, VPRO, het Mediafonds, het Nederlands Filmfonds en het CoBO maken zich sterk voor de ontwikkeling van film- en televisietalent. Voor ‘nieuwe makers’ organiseren zij de twaalfde editie van One Night Stand, een dramareeks bestaande uit zes tv-films van 45 minuten. Dit jaar is er een iets andere opzet dan afgelopen jaren: zonder thema en met de mogelijkheid voor makers en producenten om zich direct samen aan te melden. Voor de twaalfde editie van One Night Stand is een première tijdens het Nederlands Film Festival 2017 voorzien en zullen de films later in het jaar op televisie worden uitgezonden. Mogelijk krijgen ze voor die tijd een roulatie in de bioscoop. 

Wie komt in aanmerking?

Producenten – Een nieuwe opzet
Dit jaar nodigen we makers en producenten uit om zich gezamenlijk als team aan te melden voor One Night Stand 12. Twaalf projecten worden geselecteerd en ontwikkeld, waarvan uiteindelijk zes films zullen worden geproduceerd. Om de diversiteit en continuïteit van ONS te bewaken, kunnen producenten maximaal drie projecten indienen waarvan er maximaal twee door deze producent worden geproduceerd. Wanneer alle drie de projecten voor realisering worden geselecteerd, wordt voor één van de projecten een andere producent betrokken. Van producenten die zich aanmelden wordt verwacht dat zij beschikken over relevante ervaring (minimaal twee vrije producties gerealiseerd en uitgebracht) , oprechte en bewezen affiniteit met ontwikkeling van jong talent; aantoonbare affiniteit met film én televisie.
 
Makers
One Night Stand richt zich op ‘nieuwe’ regisseurs in combinatie met zowel ervaren als minder ervaren schrijvers. De voorkeur gaat uit naar aanmelding in teamverband, maar scenaristen en regisseurs kunnen ook afzonderlijk en los van een producent filmplannen indienen. Wanneer een team zich zonder producent aanmeldt, wordt bij selectie in overleg met de makers een producent gekozen. Van regisseurs wordt, naast een relevante opleiding, verlangd dat zij minimaal één gerealiseerde (korte) fictiefilm op hun naam hebben staan en dat ze nog geen, door de fondsen ondersteunde, lange speelfilm gerealiseerd hebben. Van scenaristen moet tenminste één drama- of filmscenario zijn gerealiseerd. Regisseurs en scenaristen van verschillende culturele achtergronden worden uitdrukkelijk uitgenodigd te reageren. De aanmelding staat niet open voor studenten die nog niet zijn afgestudeerd. 
 
Er wordt nadrukkelijk gezocht naar toegankelijke, krachtig vertelde verhalen met een  grote cinematografische  kwaliteit, geworteld in de hedendaagse samenleving. 
De ONS-films worden uitgezonden op NPO 3, met als primaire doelgroep kijkers tussen de 20-34 jaar.
 
Bijdrage
Maximaal € 264.000,- per film
 
Uiterste indiendatum
maandag 14 december 2015 vóór 17:00 uur
 
Subsidie aanvragen
Het plan dient geschikt te zijn voor een televisie-/ festivalfilm van 45 minuten onder de noemer One Night Stand, te realiseren voor een productiebudget van maximaal € 264.000,- per film. Richtlijnen en voorwaarden zijn te vinden op www.onenightstandoptv.nl. De zes geselecteerde films worden door de betrokken producenten doorontwikkeld en geproduceerd.
 
De aanmelding bestaat uit:
 • Een synopsis (inclusief logline) van maximaal 2 pagina’s;
 • Een regievisie om een beeld te geven van de persoonlijke stijl;
 • Curriculum vitae van scenarist, regisseur en producent;
 • Eerder gerealiseerd werk, bestaande uit max. 2 voorbeelden,  via een URL;
 • Toelichting, motivatie en visie van de producent
 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, dat te downloaden is via www.onenightstandoptv.nl.

Gevraagde info aanleveren in één PDF-bestand (inclusief inhoudsopgave, alle bijlagen en URL-adres voor eerder werk). Het PDF-bestand dient geen documentbeperkingen (afdrukken, kopiëren inhoud etc.) te bevatten. Het voorstel moet worden ingediend via: onenightstand@ntr.nl

 
Bekendmaking uitslag
De uitslag wordt half maart 2016 bekend gemaakt.
 
De films uit de eerdere series zijn te bekijken via www.onenightstandoptv.nl. One Night Stand maakt onderdeel uit van het Deltaplan Talent.

Oproep One Night Stand 11

onslogo

De NTR, VARA, VPRO, het Mediafonds, het Nederlands Filmfonds en het CoBO maken zich sterk voor de ontwikkeling van film- en televisietalent. Voor ‘nieuwe makers’ organiseren zij de elfde editie van One Night Stand, een dramareeks bestaande uit 6 tv-films van 50 minuten.

Er wordt nadrukkelijk gezocht naar toegankelijke, krachtig vertelde verhalen met een hoge filmische kwaliteit, die zijn geworteld in de hedendaagse samenleving. De films gaan op het Nederlands Film Festival 2016 in première en zullen in het najaar van 2016 op televisie worden uitgezonden. Mogelijk krijgen ze voor die tijd een roulatie in de bioscoop. One Night Stand maakt onderdeel uit van het Deltaplan Talent.

Producenten
Hierbij nodigen wij producenten uit om hun interesse kenbaar te maken voor One Night Stand 11. Drie filmproducenten zullen in totaal 12 plannen ontwikkelen, waarvan uiteindelijk 6 films in coproductie met de omroepen zullen worden geproduceerd. Om de continuïteit en kwaliteit te bewaken worden maximaal 2 producenten geselecteerd die al eerder verbonden zijn geweest aan One Night Stand. Producenten die inmiddels drie keer hebben deelgenomen aan One Night Stand kunnen zich drie jaar na het laatste jaar van deelname weer opnieuw aanmelden. Daarnaast is er ruimte voor minimaal één nieuwe producent. Het thema dit jaar is Liefde, Lust & Leugens.

De eisen zijn:

• Relevante ervaring, zowel inhoudelijk als organisatorisch;
• Oprechte en bewezen affiniteit met ontwikkeling van jong talent;
• Affiniteit met film en televisie.

Aanmelden
Geïnteresseerde producenten die voldoen aan bovengenoemde criteria kunnen zich vóór maandag 29 september 2014 17.00 uur via een mail met motivatie aanmelden bij de coördinerende omroep NTR: drama@ntr.nl. In uw brief dient u op te nemen akkoord te zijn met de richtlijnen en voorwaarden ONS 11, te vinden op www.onenightstandoptv.nl.

Bekendmaking selectie
Op donderdag 9 oktober 2014 zullen de producenten per mail worden geïnformeerd over de selectie van One Night Stand 11.

Duurzaamheid
One Night Stand gaat door met het duurzaam produceren van film. Onderdeel van het proces is een korte workshop over duurzaam produceren. De producenten dienen zich hieraan te committeren.

Oproep 1e ronde Teledoc 2014

logo-teledoc

De Publieke Omroep, het Nederlands Filmfonds en CoBO roepen documentairemakers op plannen in te dienen voor het Teledoc project 2014 voor 1 oktober 2013.

Een Teledoc is een documentaire met een eigentijds Nederlands onderwerp of duidelijk Nederlandse connectie, zich afspelend in het heden, toegankelijk, prikkelend, verhalend, cinematografisch en bestemd voor een breed televisie- en/of bioscooppubliek.

In dit project werken publieke omroepen, CoBO en Filmfonds samen met Nederlandse onafhankelijke documentaire producenten.

Filmplannen kunnen, na selectie door publieke omroepen en Filmfonds, een toekenning krijgen voor ontwikkeling: voor research en het schrijven van een documentaire script. Na uitwerking van de gekozen filmplannen vindt opnieuw selectie plaats door publieke omroepen en Filmfonds voor de mogelijke realisering.

De lengte van de films is tussen de 75 en 90 minuten, het budget voor ontwikkeling en proefopnamen is maximaal € 20.000,- en maximaal € 300.000,- voor realisering.

Er worden maximaal 12 bijdragen voor ontwikkeling en 6 bijdragen voor realisering van Teledocs per jaar toegekend. Het aantal indienrondes voor Teledoc is gerelateerd aan het aantal toekenningen dat tot dan toe heeft plaatsgehad en kan worden bijgesteld.

Klik hier voor de oproep Teledoc 2014.